Adres:
Polska Izba Spawalnicza
Adres:
ul. Grochowska 301/305
03-842 Warszawa

e-mail:
izbaspawalnicza@wp.pl

Numer KRS: 0000129065 Regon: 015239904 NIP: 521-32-15-649
Bank Ochrony Środowiska S.A. I Oddz. Warszawa,
nr rach. 50 1540 1102 2001 5702 6318 0001

BIURO ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY SPAWALNICZEJ
Biuro Zarządu prowadzi ewidencję Członków Izby i wykonuje czynności administracyjne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Polskiej Izby Spawalniczej oraz dokumentuje bieżącą obsługę działalności Izby i jej Naczelnych Władz.
Biurem Izby kieruje mgr inż. Marek Dworak - tel. 609 414 885
Faks:
(+48 22) 870 76 52
Telefon komórkowy:
+48 609 414 885
http://www.izba-spawalnicza.pl
Wyślij list. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.